Giới thiệu

 • Kính gửi: Quý Khách hàng

  VIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN QUỐC TẾ xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng. VIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN QUỐC TẾ có chức năng thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ cụ thể như:

  1. Đánh giá Công nhận nguồn gốc sản phẩm, thực phẩm nông sản, thủy sản;

  2. Đánh giá Công nhận Cơ sở sản xuất nước mắm theo phương pháp, mô hình truyền thống;

  3. Đánh giá Công nhận Doanh nghiệp cung cấp thức ăn chăn nuôi đạt chất lượng sản phẩm uy tín/ đạt Quy chuẩn Quốc gia 5 – 10 năm liền;

  4. Đánh giá Công nhận Hàng hóa chất lượng cao – đạt Quy chuẩn Quốc Gia 5 -10 năm liền:

  5. Đánh giá Công nhận công suất sản xuất của máy móc, thiết bị, dây chuyền của Doanh nghiệp;

  6. Đánh giá Công nhận Địa chỉ cung cấp dịch vụ ẩm thực uy tín;

  7. Đánh giá xếp hạng về sự hài lòng của khách hàng đối với một số Cơ quan nhà nước;

  8. Đánh giá Công nhận Tổ chức vì người lao động và lợi ích cộng đồng;

  9. Đánh giá Công nhận hàng hóa chất lượng cao – đạt các chuẩn mực Quốc gia - Nước ngoài – Khu vực và Quốc tế;

  10. Đánh giá Công nhận phương thức sản xuất sản phẩm;

  11. Đánh giá Công nhận nguồn gốc, nguyên liệu sản xuất;

  12. Đánh giá Công nhận chất lượng Cơ sở Spa – Thẩm mỹ (xếp hạng A,B,C);

  13. Đánh giá xếp hạng chất lượng trường học (xếp hạng A,B,C);

  14. Đánh giá xếp hạng chất lượng cơ sở khám chữa bệnh (xếp hạng A,B,C);

  15. Đánh giá Công nhận công nghệ, quy trình sản xuất, sản phẩm thân thiện môi trường;

  16. Đánh giá Công nhận sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên;

  17. Đánh giá Công nhận sản phảm an toàn;

  18. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

  Với mục tiêu hỗ trợ tốt hơn nữa cho các tổ chức, doanh nghiệp, Viện Đánh giá và công nhận Quốc tế mong muốn được hợp tác với Quý Khách hàng để đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ.

  Viện Đánh giá và công nhận Quốc tế rất mong được đồng hành với Quý Khách hàng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

  Trân trọng!

                                                                                                                        THAY MẶT TẬP THỂ CÁN BỘ

                                                                                                                          VIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN QUỐC TẾ

                                                                                                                          VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                         ( Đã ký)

   

                                                                                                                               Th.s La Văn Toàn